• XXX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 • Szkoła

  Gimnazjum w Jadownikach

 • Uroczystości

  Zawsze w pełni na galowo

 • Harcerstwo

  Patriotyzm chluba naszej szkoły

 • Sport

  Klasy sportowe to nasza wizytówka

PIT Online rozliczysz dzięki  
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 

15 lat Gimnazjum w Jadownikach

Z naszej historii

 

1 września 2000 r. - Rozpoczęcie działalności Publicznego Gimnazjum w Jadownikach w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w klasach pierwszych a b c d rozpoczęło naukę 99 uczniów)

14 października 2000 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego gimnazjum.

1 września 2001 r. - Rozpoczęcie nauki w nowym budynku (w klasach 1 i 2 uczy się 225 uczniów)

14 października 2001 r. - Oficjalne otwarcie szkoły i jej poświęcenie.

18 maja 2002 r. - Nadanie szkole imienia Jana Pawła II, oddanie do użytku hali sportowej.

1 września 2016 r. - ZESPÓŁ SZKÓŁ W JADOWNIKACH - Szkoła Podstawowa nr 2 oraz nasze gimnazjum zostały połączone w Zespół Szkół w Jadownikach.  Dwa sąsiadujące ze sobą budynki i od początku istnienia gimnazjum ściśle ze sobą współpracujące szkoły,   jeszcze bardziej związały się poprzez wspólnotę nauczycieli i uczniów.  Nie tylko w jedną stronę,  jak do tej pory przez lata  bywało przemieszczają się uczniowie szkoły podstawowej. Obecnie uczą się  już na stałe w kilku salach  w budynku gimnazjum, a gimnazjaliści korzystają
z pomieszczeń szkoły podstawowej. Stołówka i jadalnia tak jak dawniej  służy dwóm szkołom. Najbardziej zauważalna jest obecność młodszych dzieci na szkolnych korytarzach oraz drobne zmiany  w nazwach i nowe pieczątki. Poza tym prawie wszystko jest jak dawniej

 

Baza i położenie szkoły

Gimnazjum od 1 września 2001 r. mieści się w nowoczesnym jednopiętrowym budynku, z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, a jego lokalizacja przy mało uczęszczanej ulicy zapewnia uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki (niewielki ruch samochodowy, minimalny hałas i brak zanieczyszczenia powietrza spalinami). Położenie szkoły w pobliżu lasu umożliwia uczniom obywanie zajęć wychowania fizycznego w naturalnym środowisku.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w 16 dobrze wyposażonych i przystosowanych do potrzeb uczniów salach lekcyjnych.

Posiadamy nowoczesną pracownię informatyczną z 21 stanowiskami komputerowymi i stałym łączem internetowym. Od 2006 r. w gimnazjum mieści się też ogólnodostępne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery nowoczesne komputery, które znajduje się w bibliotece.

Zbiory biblioteczne są na bieżąco uzupełniane o najnowszą literaturę z różnych dziedzin. W godzinach pracy biblioteki czynna jest przestronna czytelnia.

Szkoła posiada kuchnię i stołówkę. Z obiadów korzystają uczniowie i nauczyciele gimnazjum oraz sąsiedniej szkoły podstawowej.

Świetlica jest czynna od 7:00 do 15:00. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz koła tematyczne. Świetlica jest bezpłatna.

Parter szkoły jest całkowicie dostosowany dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (brak schodów, szerokie drzwi, dodatkowe obszerne toalety).

Kompleks sportowy składa się z hali sportowej, boiska do piłki siatkowej, koszykówki, kortu tenisowego.

W nowoczesnych szatniach każdy uczeń ma do dyspozycji własną zamykaną szafkę.

Gabinet szkolnej higienistki jest czynny przez dwa dni w tygodniu.

Uczniowie spoza Jadownik dowożeni są do szkoły autobusem szkolnym pod opieką opiekunów. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Nasze Gimnazjum w Jadownikach dowożone są także dzieci z odległej ulicy Podgórskiej i Witosa.Misja Szkoły

Zgodnie z misją szkoły:

 •  naszym uczniom zapewniamy indywidualny i wszechstronny rozwój,
 •  gwarantujemy rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne,
 •  reagujemy na zmiany i jesteśmy otwarci na nowości,
 •  promujemy uniwersalne wartości oparte na chrześcijańskich podstawach,
 •  gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,

Staramy się, aby nasz absolwent:

 •  był samodzielny w działaniu i odpowiedzialny za swoje wybory,
 •  potrafił kreować swoją pozytywną przyszłość,
 •  potrafił współdziałać z innymi,
 •  odróżniał dobro od zła,
 •  potrafił znaleźć cel i sens swojego istnienia.

Naszym uczniom oferujemy:

 •  naukę tańca towarzyskiego w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego.
 •  naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego,
 •  zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich:

- Koło Dziennikarskie, które wydaje gazetę szkolną,
- Koło Plastyczne,
- Koła Przedmiotowe z wszystkich przedmiotów szkolnych,
- SKS,
- Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Aslan” Jadowniki,
- Chór szkolny,
- Liga Ochrony Przyrody,
- Szkolne Koło PCK

W szkole działa prężnie drużyna harcerska- 3DST „Jadowici”. 

 

Uczniom wymagającym wsparcia w nauce proponujemy uczestnictwo w indywidualnych i grupowych konsultacjach przedmiotowych prowadzonych przez wszystkich nauczycieli w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W czasie tych zajęć uczniowie mają szansę pod kierunkiem nauczyciela uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach oraz poprawić oceny

Do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli jest pedagog szkolny oraz psycholog, służący pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych oraz wsparciem w „trudnych sytuacjach”.

Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych.

W roku 2004 wprowadzono Konkurs na Klasę Roku, w którym nagrodą główną jest Puchar Dyrektora Szkoły oraz darmowy wyjazd całej klasy do kina, lub zawody na torze kartingowym. Klasa roku wyłaniana jest jako wynik osiągnięć w siedmiu kategoriach: „Klasa roku”, frekwencja, średnia ocen, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, zachowanie i czytelnictwo.

Uczniów zdolnych nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, jak i w innych konkursach tematycznych. Nasi wychowankowie odnoszą też sukcesy w konkursach plastycznych także na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych.

Zgodnie z harmonogramem wycieczek organizujemy dla naszej młodzieży wycieczki bliższe i dalsze, jedno i dwudniowe oraz rajdy rowerowe. Są to wycieczki turystyczno – krajoznawcze, śladami patrona, naukowe (np. na wykłady prowadzone przez pracowników UJ w Krakowie), wdrażające do świadomego uczestnictwa w kulturze (do kina, teatru, na wystawy)

Jesteśmy szkołą nową pod względem organizacji i lokalizacji, dlatego jako priorytet przyjęliśmy tworzenie tradycji szkoły. Staramy się, by szkoła była przyjazna całej społeczności szkolnej, a także środowisku, w którym się znajduje. Nasi uczniowie i nauczyciele biorą udział w uroczystościach lokalnych, a na uroczystości szkolne zapraszani są przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzice naszych uczniów z Jadownik, Szczepanowa, Wokowic, Sterkowca i inni mieszkańcy tych wsi. Instytucje i placówki, z którymi współpracujemy to m.in.:

 • Rada Miasta Brzeska,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku,
 • Sołectwo wsi Jadowniki,
 • Publiczne Przedszkole w Jadownikach,
 • Caritas,
 • Świetlica wiejska w Jadownikach,
 • LKS "Jadowniczanka",
 • Dom Pomocy Społecznej w Brzesku,
 • Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wyniki nauczania.

W ciągu swojej historii szkoła wielokrotnie uzyskiwała najlepszy w Gminie wynik egzaminu gimnazjalnego.

W 2015 roku przeprowadzona została w szkolne ewaluacja zewnętrzna w zakresie czterech obszarów problemowych, z których w trzech przypadkach wymagania zostały spełnione w stopniu wysokim, a w jednym przypadku w stopniu średnim: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się – poziom B spełnienia wymagań; Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – poziom C spełnienia wymagań; Uczniowie są aktywni – poziom B spełnienia wymagań; Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi – poziom B spełnienia wymagań.

Bieżące wyniki w nauce rodzice naszych uczniów mogą śledzić za pomocą
„E - dziennika ”, gdzie poprzez Internet mają dostęp do ocen i uwag dotyczących zachowania swoich dzieci.

 

Kontakt:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach

Ul. Szkolna 7, 32-851 Jadowniki

Tel.: 014 6633009; Faks: 014 6632130

Adres strony internetowej: www.gimnazjum-jadowniki.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Aktualizacja: styczeń, 2016 r. 

 

Joomla Template by Joomla51.com