• XXX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 • Szkoła

  Gimnazjum w Jadownikach

 • Uroczystości

  Zawsze w pełni na galowo

 • Harcerstwo

  Patriotyzm chluba naszej szkoły

 • Sport

  Klasy sportowe to nasza wizytówka

PIT Online rozliczysz dzięki  
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 

15 lat Gimnazjum w Jadownikach

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Opiekun: Krystyna Serbeńska-Biel

Biblioteka szkolna powstawała razem z gimnazjum., czyli najpierw nie było nic: lokalu, encyklopedii, czasopism, lektur, kartotek i komputera.
Numer pierwszy w inwentarzu otrzymał wolumin Encyklopedii Powszechnej. Obecnie mamy wiele popularnych i mniej popularnych słowników, wystarczającą, w tym momencie ilość lektur, aktualny chociaż wciąż nie oszałamiający zbiór książek i multimediów popularnonaukowych. Atlasy, albumy, tablice, podręczniki i literaturę pedagogiczną. Dział literatury pięknej i młodzieżowej rozrasta się w miarę posiadanych środków i z założenia ma zawierać tak klasyczne dzieła, jak i nowe utwory odzwierciedlające obecne tendencje w literaturze. Przy planowaniu zakupów brane są pod uwagę postulaty uczniów i nauczycieli, oraz potrzeby związane ze wszystkimi przedmiotami nauczania i egzaminem gimnazjalnym. W uzupełnianiu zbiorów pomagają nierzadkie darowizny od wydawnictw, hurtowników i osób prywatnych. We wzbogacaniu zbiorów znaczenie miały kontakty ze znanym bibliofilem krakowskim Stanisławem Czarnieckim oraz mają stałe kontakty z BEP IPN i, hurtownikami i wydawnictwami.
Szczególne miejsce wśród zbiorów bibliotecznych zajmują dokumenty związane z osobą patrona szkoły - Janem Pawłem II. Należą do nich między innymi: monumentalne wydanie Dzieł Zebranych, zbiory homilii i przemówień z pielgrzymek do Polski, albumy, biografie, modlitewniki, relacje i kalendaria z pielgrzymek papieskich w różnych wydaniach oraz postaci: na papierze , audio i filmach. Są także druki ulotne, zaproszenia, korespondencja Gimnazjum z Watykanem oraz dokument najcenniejszy: kartka świąteczna wysłana przez Karola Wojtyłę do swojego kolegi Jerzego Petersa ofiarowana szkole w 10 rocznicę istnienia w 2010 roku przez córkę adresata Zuzannę Peters-Musiał.
Wszystkie dokumenty gromadzone w bibliotece znajdują się w bazie programu komputerowego MOL 2000+

Z dumą możemy powiedzieć, że nasza biblioteka jest zaprzeczeniem stereotypowej biblioteki szkolnej. Swoje miejsce znalazła w dużych pomieszczeniach wypożyczalni i czytelni oraz pokoju opracowań. Oprócz zasadniczych funkcji biblioteki tj. gromadzenia, przechowywania i udostępniania pełni rolę galerii, lektorium, sali multimedialnej i audytoryjnej. Gościło w niej wiele ważnych i ciekawych osób z regionu, Polski i zagranicy: lokalni politycy, profesorowie uniwersytetów, biskupi, artyści, pisarze i poeci, nauczyciele i uczniowie z zagranicy. W czytelni, którą nazwaliśmy Galerią-Czytelnią prezentowane były prace zarówno uczniów, jak i nauczycieli, ale także znanych fotografów i artystów . Inauguracja działania Galerii nastąpiła wraz z otwarciem wystawy rzeĄby artysty Zbigniewa Ważydrąga jesienią 2001 roku.

Opracowanie :
Krystyna Serbeńska-Biel 

Joomla Template by Joomla51.com