• XXX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 • Szkoła

  Gimnazjum w Jadownikach

 • Uroczystości

  Zawsze w pełni na galowo

 • Harcerstwo

  Patriotyzm chluba naszej szkoły

 • Sport

  Klasy sportowe to nasza wizytówka

PIT Online rozliczysz dzięki  
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Rozliczenie PIT z PITax.pl

NABÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do zapoznania się z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Naboru do Szkół Ponadgimnazjalnych

STRONA LOGOWANIA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE MAŁOPOLSKA

Uwaga!!

Przypominamy że wydruk podania zgodnego z wersją elektroniczną należy dostarczyć do sekretariatu WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SZKOŁY tzw. PIERWSZEGO WYBORU

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Ważniejsze daty związane z naborem do szkół ponadgimnazjalnych.

Od 25.04.2019 do 10.06.2019  Rejestracja kandydatów/wybór preferencji (złożenie wniosku do szkoły I wyboru)

Od 25.04.2019 do 16.05.2019  Rejestracja kandydatów/wybór preferencji (złożenie wniosku do szkoły I wyboru gdzie przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych)

Od 21.06.2019 do 25.06.2019  Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (najczęściej jest to kopia dokumentów czyli świadectwo, wyniki egzaminu, osiągnięcia)

Od 28.06.2019 do 28.06.2019  Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

Od 28.06.2019 do 09.07.2019  Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału dokumentów)

Od 10.07.2019 do 10.07.2019  Publikacja list przyjętych

E - Dziennik

 

 

Film "Nasze Gimnazjum"

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 

15 lat Gimnazjum w Jadownikach

      28 listopada 2017r. odbyła się uroczysta gala konkursowa w Zespole Szkół w Iwkowej – wydarzenie zgromadziło wyróżnionych uczestników XII Konkursu Poetycko - Fotograficznego ,,Moje myśli, moje uczucia, moje życie…”.

 Wśród zakwalifikowanych do końcowego etapu konkursu znalazły się uczennice naszej szkoły: Maria Kokoszka, Zofia Strąk oraz Dominika Zych. Prace dziewczyn oceniało wymagające jury: wybitny fotograf Adam Bujak- nazywany często fotografem papieskim oraz wykładowca akademicki prof. Marek Karwala- krytyk twórczości takich poetów jak ks. Jan Twardowski czy Karol Wojtyła. Honorowym patronem przedsięwzięcia był Małopolski Kurator Oświaty.

 

Każda uczestniczka konkursu napisała piękny wiersz, który uzupełniła fotografią – praca musiała odznaczać się spójnością, posiadała wspólny dla obu części tytuł.

Sukcesy naszych uczennic:

Nagroda główna i I miejsce w kategorii: ,,Interpretacja wiersza fotografią” dla Zofii Strąk

II miejsce w kategorii: ,,Interesujące zdjęcie” dla Dominiki Zych

Wyróżnienie w kategorii: ,,Interesujące zdjęcie” dla Marii Kokoszki

Wiersze Marysi i Zosi w czasie gali przedstawiały Emilia Miśkowicz i Katarzyna Jaszczyńska. Autorki utworów nie mogły uczestniczyć w uroczystości ze względu na udział w wyjeździe językowym Euroweek. Recytacja wiersza Zosi ,,Dwudziesty Pierwszy” została oceniona najwyżej i Katarzyna otrzymała nagrodę za ,,Najciekawszą recytację”.

Dziewczynom i gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Joomla Template by Joomla51.com