• XXX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 • Szkoła

  Gimnazjum w Jadownikach

 • Uroczystości

  Zawsze w pełni na galowo

 • Harcerstwo

  Patriotyzm chluba naszej szkoły

 • Sport

  Klasy sportowe to nasza wizytówka

PIT Online rozliczysz dzięki  
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Rozliczenie PIT z PITax.pl

NABÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do zapoznania się z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Naboru do Szkół Ponadgimnazjalnych

STRONA LOGOWANIA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE MAŁOPOLSKA

Uwaga!!

Przypominamy że wydruk podania zgodnego z wersją elektroniczną należy dostarczyć do sekretariatu WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SZKOŁY tzw. PIERWSZEGO WYBORU

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Ważniejsze daty związane z naborem do szkół ponadgimnazjalnych.

Od 25.04.2019 do 10.06.2019  Rejestracja kandydatów/wybór preferencji (złożenie wniosku do szkoły I wyboru)

Od 25.04.2019 do 16.05.2019  Rejestracja kandydatów/wybór preferencji (złożenie wniosku do szkoły I wyboru gdzie przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych)

Od 21.06.2019 do 25.06.2019  Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (najczęściej jest to kopia dokumentów czyli świadectwo, wyniki egzaminu, osiągnięcia)

Od 28.06.2019 do 28.06.2019  Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

Od 28.06.2019 do 09.07.2019  Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału dokumentów)

Od 10.07.2019 do 10.07.2019  Publikacja list przyjętych

E - Dziennik

 

 

Film "Nasze Gimnazjum"

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 

15 lat Gimnazjum w Jadownikach

      W piątek 19 maja przybyło wielu gości do  Gimnazjum w Jadownikach   na  XXX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Z całej Polski z 55 szkół przyjechały 124 osoby: dyrektorzy, nauczyciele, katecheci oraz Społeczna Rada Rodziny Szkół z pomysłodawcą Zbigniewem Gumińskim oraz przewodniczącą Rady  Haliną Marciniak oraz przedstawicielką „Stowarzyszenia Wspólnota Polska” Hanką Gałązką.   Jubileuszowy zjazd zbiegł się w czasie z 15 rocznicą nadania szkole  imienia Jana Pawła II - z tego też powodu poproszony o przybycie został Metropolita lwowski abp. Mieczysław Mokrzycki, który odprawił w kościele w Jadownikach

mszę świętą i pobłogosławił wszystkich uczestników oraz spotkał się z gośćmi zjazdu w szkole.  Z kościoła do szkoły, z towarzyszeniem  orkiestry,   poprzez całą wieś przeszedł pochód prowadzony przez sztandary- w tym poświęcony tego dnia  przez abp. Mokrzyckiego sztandar szczepu harcerskiego „Czarny”. Mieszkańcy wsi  oczekujący na trasie pochodu tak okazali swoją radość oraz witali gości z ks. abp. na czele.

Wszystkich przybyłych przywitali gospodarze miejsca: w kościele proboszcz ks. Tadeusz Górka, w szkole  dyrektor szkoły Tomasz Wietecha oraz burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, który  objął patronatem całe wydarzenie. Wśród gości lokalnych, byli dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu oraz instytucji wspomagających przedsięwzięcie oraz  księża uczestniczący niegdyś w nadaniu szkole  imienia Jana Pawła II oraz katecheci gimnazjum.

Zjazd odbywał się pod hasłem „ Odpowiedzią na odwagę wiary, musi być odwaga rozumu".- cytatem z encyklikiJana Pawła II „Fides et Ratio”. Po południu wszyscy wzięli udział w sesji wykładowej,  na którą przybyli znakomici prelegenci: ks. profesor Jacek Urban i dr hab. Dariusz Oko z UJPII, oraz dr Stanisław Puchała, wieloletni wychowawca i  duszpasterz młodzieży.

Drugi dzień zjazdu wypełniły wycieczki po Szczepanowie, Brzesku, browarze i okolicach. Goście ujęci  urodą miejsc wyjechali pełni dobrych wrażeń. Mamy nadzieję, że nazwy- Brzesko i Jadowniki będą dla nich tylko dobrymi wspomnieniami i zachętą do powrotu.

Dyrekcja szkoły dziękuje burmistrzowi Brzeska, pracownikom Biura Promocji UM i SP,  dyrekcji i pracownikom MOK, Policji, MPK,  Radzie Rodziców przy Publicznym Gimnazjum, rodzicom uczniów PGJ  i wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej organizacji zjazdu oraz na różne sposoby wspierali nasze działania.

Joomla Template by Joomla51.com